Products​

ฉลากสินค้าเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นแบรนด์ การออกแบบและการเลือกวัสดุการพิมพ์ จึงมีความสำคัญ เพราะสติ๊กเกอร์หรือสีบางชนิดอาจจะไม่เหมาะกับสินค้าที่ขายก็ได้ นอกจากการเลือกที่เหมาะสมแล้วความสวยงาม คมชัด ดูโดดเด่น มีข้อมูลของสินค้าชัดเจน สร้างความน่าเชื่อถือ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้

ฉลากเครื่องสำอาง

ติดต่อเรา