Products​

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้หมึกพิมพ์ริบบอนสำหรับเครื่องพิมพ์ในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ เพื่อความคงทนเนื้อเหนียว ฉีกขาดยากมีความทนทานสูงในการติดชิ้นงาน เช่น สติ๊กเกอร์
ติดผงซักฟอก สติ๊กเกอร์ติดถังสี ถังน้ำมัน เป็นต้น

ฉลากสินค้าด้านอุตสาหกรรมเคมี

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้หมึกพิมพ์ริบบอนสำหรับเครื่องพิมพ์ในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ เพื่อความคงทนเนื้อเหนียว ฉีกขาดยากมีความทนทานสูงในการติดชิ้นงาน เช่น สติ๊กเกอร์ ติดผงซักฟอก สติ๊กเกอร์ติดถังสี ถังน้ำมัน เป็นต้น

ติดต่อเรา