วิธีการรักษามาตรฐานของฉลากผลิตภัณฑ์ที่คุณจัดพิมพ์

ฉลากสินค้าของคุณทำหน้าที่เสมือนสื่อโฆษณาและพนักงานขายบนชั้นวางภายในร้านค้า และยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณในการแข่งขันกับสินค้าคู่แข่ง ในปัจจุบัน การแข่งขันระหว่างสินค้าแต่ละยี่ห้อนั้นมีความเข้มข้นมากขึ้น มีการวางจำหน่ายที่หลากหลายตั้งแต่ยี่ห้อของทางร้านไปจนกระทั่งยี่ห้อพรีเมียม ฉลากและบรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม

ข้อมูลอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับฉลากรองเพื่อที่จะปฏิบัติตาม GHS

ภาชนะบรรจุสารเคมีรองเป็นภาชนะบรรจุสารเคมีที่พบมากที่สุดในที่ทำงาน ในขณะที่ภาชนะที่ใช้ในการจัดส่งสารเคมีต้องมีฉลากตามระบบ GHS อย่างเต็มรูปแบบ การบริหารงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSHA) ทำให้นายจ้างมีความยืดหยุ่นในการสร้างระบบการติดฉลากรอง

ฉลากสินค้าสีสันสดใสช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร

ฉลากสินค้าสีสันสดใสช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร

ฉลากคือช่องทางแรกที่ลูกค้าจะทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของคุณ เช่นเดียวกับปกหนังสือ ฉลากสินค้ามอบความประทับใจแรกพบให้แก่ผู้บริโภค ฉลากจะทำหน้าที่เป็นหน้าตาให้กับยี่ห้อสินค้าของคุณในทุกการซื้อ กระตุ้นให้เกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ หลังจากนั้นระหว่างที่ลูกค้าใช้สินค้า ฉลากสินค้าของคุณจะคอยตอกย้ำการตัดสินใจซื้อครั้งต่อไป เมื่อถึงเวลาที่ต้องซื้อใหม่ ฉลากสินค้าจะคอยบอกลูกค้าของคุณว่าต้องซื้อยี่ห้อไหน นักการตลาดผู้ชาญฉลาดต่างเห็นตรงกันว่าฉลากสินค้าคือตัวต่อยอดกลยุทธ์การสร้างแบรนด์

วิธีการสร้างฉลากที่ดีที่สุดด้วยการใช้จิตวิทยาทางสี

มากกว่า 90% ของผู้เลือกซื้อสินค้าตัดสินผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วจากสีของผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว หรือกล่าวอีกอย่างได้ว่า จิตวิทยาทางสีมีผลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของเราในร้าน การเข้าใจบทบาทของสีในการทำบรรจุภัณฑ์และการทำฉลากจึงควรเป็นขั้นตอนถัดไปในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค และเพิ่มผลกำไรของคุณ

ศัพท์เฉพาะในการทำแถบม้วนสติกเกอร์และฉลากสินค้าสำหรับแพคเกจจิ้งของคุณ

คำศัพท์เกี่ยวกับสติ๊กเกอร์นั้นเป็นที่น่าสับสนเป็นอย่างมาก เนื่องจากสติ๊กเกอร์มีหลายประเภทและมีวิธีการทำที่แตกต่างกัน ดังนั้นคำอธิบายศัพท์ที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้จะทำให้คุณเข้าใจสติ๊กเกอร์, เลเบล, และรูปลอกมากยิ่งขึ้น

...
...

ติดต่อเรา