วิธีการสร้างฉลากที่ดีที่สุดด้วยการใช้จิตวิทยาทางสี​

วิธีการสร้างฉลากที่ดีที่สุดด้วยการใช้จิตวิทยาทางสี

มากกว่า 90% ของผู้เลือกซื้อสินค้าตัดสินผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วจากสีของผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว หรือกล่าวอีกอย่างได้ว่า จิตวิทยาทางสีมีผลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของเราในร้าน การเข้าใจบทบาทของสีในการทำบรรจุภัณฑ์และการทำฉลากจึงควรเป็นขั้นตอนถัดไปในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค และเพิ่มผลกำไรของคุณ

 

สีกระตุ้นอารมณ์

ไม่ได้เป็นความลับอะไรเรื่องที่ว่าสีเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สีบางสีดูมีเสน่ห์ดึงดูดใจมากกว่าสีอื่น  และยังกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้บริโภคโดยไม่รู้ตัว ตัวอย่างเช่น สีแดง กระตุ้นความอยากอาหารมากกว่าสีอื่นโดยการปลุกเร้าการตอบสนองทางอารมณ์และกระตุ้นความทรงจำ อย่างไรก็ดี สีแดงก็ยังเป็นสีที่บ่งบอกถึงอันตรายในวัฒนธรรมส่วนใหญ่ทั่วโลก แล้วนักออกแบบบรรจุภัณฑ์และแบรนด์ด้านอาหารจะใช้สีอย่างไรในการกระตุ้นยอดขาย?

สีที่สำคัญที่สุดสำหรับการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อาหาร คือ:

 

สีแดง

 • ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการตลาดด้านอาหาร

 • สะดุดตา

 • กระตุ้นการตอบสนองด้านอารมณ์ และความอยากอาหาร

 • เราเชื่อมโยงสีแดงกับความสดชื่น

 •  

สีเหลือง

 • โดยทั่วไปบ่งบอกถึงความรื่นเริงแจ่มใสและคิดบวก

 • สมองหลั่งสารสื่อประสาทเซโรโทนินเมื่อมองเห็นสีเหลือง

สีเขียว

 • หมายถึงสุขภาพและความอยู่ดีมีสุข

 • มักเกี่ยวข้องกับส่วนผสมจากธรรมชาติและการส่งเสริมสุขภาพ

สีส้ม

 • มักถูกใช้สำหรับอาหารเพื่อความแข็งแรงและสนองความพึงพอใจ

สีน้ำเงิน

 • ใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว โดยเฉพาะคุกกี้

 • มักเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

 • ไม่ใช้สำหรับอาหารจากธรรมชาติ – ระงับอาการอยากอาหาร 

 

อาจดูเหมือนว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องของการเลือกใช้สีที่เหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบสนองที่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าของคุณ เห็นได้ชัดว่ามีวิธีการออกแบบอื่นสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารนอกเหนือจากนั้น เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำแบบใครและใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นสองปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงด้วยนอกจากเรื่องของสี การออกแบบของบรรจุภัณฑ์ต้องใช้งานศิลปะเป็นจำนวนมาก  ไม่มีการศึกษาทางจิตวิทยาใดที่สามารถแทนที่ได้


ในการเลือกใช้สีที่เหมาะสม คุณต้อง:

 • เก็บผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของคุณไว้ในใจเสมอ นั่นคือตลาดเป้าหมายของคุณ เอาใจใส่เพื่อดูว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมถึง อายุ เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา ของผู้บริโภคเหล่านั้นด้วย

 • กำหนดวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่คุณต้องการให้บรรจุภัณฑ์ส่งไปยังผู้ซื้อของคุณ และต้องแน่ใจว่าสีต่าง ๆ ได้ส่งข่าวสารที่ถูกต้อง

 • เข้าใจความต้องการทางวัฒนธรรมของตลาดเป้าหมายของคุณ ตลอดจนความหมายทางวัฒนธรรมใด ๆ ที่สัมพันธ์กับตัวเลือกสีของคุณก่อนทำการตัดสินใจ

 • เลือกสีตามสิ่งที่คุณต้องการส่งไปยังตลาดเป้าหมายพร้อมกับข้อมูลข้างต้น

 • ก้าวออกมาจากกลุ่ม (หรือคู่แข่งของคุณ) เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มผู้ซื้อของคุณ

 • ทดสอบสีสันบรรจุภัณฑ์ของคุณในตลาดเพื่อตรวจสอบความสำเร็จและทำการเปลี่ยนแปลงถ้าจำเป็น

 

​สีเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการสะท้อนและยกระดับภาพลักษณ์และการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวกัน  ในฐานะเป็นสื่อกลางทางสายตา สียังพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของคุณ สีบรรจุภัณฑ์ของคุณบอกถึงว่า อะไรที่ผู้บริโภคต้องการได้ยิน?

 

 

แหล่งที่มา : https://www.onlinelabels.com/articles/choosing_label_colors.htm

https://www.empower-yourself-with-color-psychology.com/packaging-colors.html

https://www.packaginginnovation.com/packaging-design/creative-packaging-2/psychology-color-food-packaging

 

 extra06-fbs-bkk_com-extramix-TH

ALL RIGHTS RESERVED @2017

FUTURE BUSINESS SOLUTIONS CO.,LTD.​

Future Business Solution CO.LTD Copyright ©2020 All Rights Reserved​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by