Products​

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้หมึกพิมพ์ริบบอนสำหรับเครื่องพิมพ์ในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ เพื่อความคงทนเนื้อเหนียว ฉีกขาดยากมีความทนทานสูงในการติดชิ้นงาน เช่น สติ๊กเกอร์
ติดผงซักฟอก สติ๊กเกอร์ติดถังสี ถังน้ำมัน เป็นต้น

ฉลากสินค้าด้านอุตสาหกรรมเคมี

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้หมึกพิมพ์ริบบอนสำหรับเครื่องพิมพ์ในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ เพื่อความคงทนเนื้อเหนียว ฉีกขาดยากมีความทนทานสูงในการติดชิ้นงาน เช่น สติ๊กเกอร์ ติดผงซักฟอก สติ๊กเกอร์ติดถังสี ถังน้ำมัน เป็นต้น

ALL RIGHTS RESERVED @2017

FUTURE BUSINESS SOLUTIONS CO.,LTD.​

Future Business Solution CO.LTD Copyright ©2020 All Rights Reserved​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by